Distribuce ke spotřebiteli

Vodojemy, vodárenské věže a čerpací stanice

Vodu z úpravny je nutné dovést až ke koncovému spotřebiteli. Nejdříve ji vytlačí čerpadla v čerpacích stanicích do zemních vodojemů postavených na kopcích, v rovinatých oblastech pak do vodárenských věží.

Vodojemy jsou položeny na vyvýšených místech tak, aby voda mohla být rozváděna po vodovodní síti samospádem (působením gravitační síly) a to až do nejvyšších pater bytových domů.

Kromě dopravní funkce mají vodojemy i funkci akumulační, to znamená, že vyrovnávají rozdílnou spotřebu v jednotlivých částech dne. V noci, kdy je spotřeba nejnižší, se vodojemy plní a přes den vyprazdňují. Zajišťují tak dostatek vody i v období denní špičky, kdy spotřeba vody prudce stoupá.

Voda z vodojemů je vodovodní sítí dále rozváděna až ke koncovému uživateli, kterému stačí jen otočit kohoutkem. Cestou urazí i několik desítek kilometrů.

Vodojem Věžový vodojem