Aktualizace osobních a fakturačních údajů

Platné kontaktní údaje jsou nezbytné pro hladký průběh fakturace vodného a stočného. Zároveň umožňují pracovnicím zákaznického centra kontaktovat odběratele v případě jakýchkoli nesrovnalostí (nezvykle vysoká spotřeba, nutnost výměny vodoměru, nedoručená faktura, problémy s platbou apod.) a tím předcházet dalším komplikacím. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. proto zákazníkům doporučuje, aby v případě změny v kontaktních nebo fakturačních údajů, informovali zákaznické centrum Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.

Změnu je možné oznámit telefonicky, písemně nebo vyplněním on-line formuláře.