• n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme řidiče, elektrikáře a další profese... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Hlášení poruch

Dispečink 840 205 206
(nepřetržitá služba 24 hodin denně)

 • Nejsou hlášeny žádné poruchy.

číst dál...

Oznámení

Dodávky pitné vody a kanalizační služby

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce. Od roku 2000 je jediným vlastníkem VHS Benešov s. r. o. nadnárodní společnost ONDEO (SUEZ Environnement).

V roce 2002 se VHS na podkladě fúze sloučila se společností VOK Davle s. r. o a následně pak se společností AQUACON, a. s. Je regionální společností zajišťující komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod.

Společnost zajišťuje provoz vodovodů, úpraven vody, kanalizací a ČOV na základě smluvních vztahů s jejich vlastníky. Provádí vodohospodářské stavby, včetně budování vodovodních a kanalizačních přípojek. Svoji činnost rozšířila o další poskytované služby – dodávku pitné vody na objednávku, čištění kanalizací speciální technikou, vyvážení a likvidaci odpadních vod ze septiků a kanalizačních jímek, vytyčování vodovodních řadů, prodej vodárenského materiálu a provádění rozborů pitných vod. Společnost vybudovala v roce 2012 nové laboratoře pro pitnou a odpadní vodu včetně nového vybavení. Svoji činnost rozšířila o plynovou chromatografii a stanovení AOX  v odpadních vodách. V rámci zajišťování služeb pro obyvatele provozuje i myčku osobních aut.

V roce 2013 měla společnost 222 zaměstnanců a zásobovala 66 tisíc obyvatel, spravovala 672 km vodovodních řadů a 434 km kanalizačních stok. Celkový objem vody dodané představoval 3 mil. m3.

Prvořadou snahou společnosti je spokojený zákazník. Toho dosahuje nejen kvalitním poskytováním služeb ale i dlouhodobou dobrou spoluprací s vlastníky infrastruktury. VHS Benešov chce být pro jednotlivá města a obce spolehlivým partnerem.

Motto: Kvalita, jako hlavní hodnota

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina SUEZ Env. v ČR a SR:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS