Monitoring kanalizace

 Disponujeme moderní technikou a kvalifikovanými pracovníky pro monitoring kanalizace potrubní kamerou:
•    provádíme revizi kanalizace o průměru 80 – 1200 mm
•    odhalíme skryté vady a navrhneme způsob jejich nápravy
•    stanovíme příčiny ucpávání potrubí
•    provedeme měření vzdáleností, spádu a ovality potrubí
•    lokalizujeme závady
•    přímo na místě vyhotovíme protokoly o prohlídkách jednotlivých úseků, vyhodnocení stavu kanalizace včetně fotodokumentace a záznamu na CD / DVD

Důvody pro provedení monitoringu kanalizace:

•    zjištění mechanické překážky v kanalizaci
•    zjištění konstrukční závady v kanalizaci
•    kontrola stavu před čištěním a po vyčištění kanalizace
•    zjištění počtu odboček, šachet v kanalizaci
•    zjištění správnosti montáže potrubí (spoje, těsnění, atd.)
•    zjištění příčin zaplavování suterénů a sklepů
•    sedání terénu v blízkosti kanalizace
•    kontrola stavu kanalizace po opravě
•    přejímka kanalizace po rekonstrukci nebo výstavbě
•    preventivní kamerové prohlídky stokové sítě pomáhají předcházet nejčastějším závadám (prorůstání kořenů,  ucpání, propad terénu,..)

Provedení monitoringu zahrnuje:

•    kamerovou prohlídku potrubí se záznamem CD / DVD
•    okamžité vypracování protokolu o prohlídce
•    okamžité posouzení stoky a porušených míst
•    tvorbu databáze základních údajů o trubním vedení a objektech na síti
•    klasifikaci poškození a vytvoření listiny priorit oprav

Ceník:

Po obdržení poptávky stanovíme individuální cenovou nabídku.

*Upozorňujeme, že z technických důvodů je ve většině případů nutné před kamerovou zkouškou kanalizaci vyčistit.

Kontakt:

Telefonicky 607 055 484 Zavřel Martin
  607 055 482 Chum Jakub
Emailem Zavřel, Chum

 

 

kamerakameni

Dále nabízíme:

•    čištění kanalizace