• n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide07.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

Novinky

Dešťovka v domácnostech

destovka

Zvažujete využití dešťové vody v domácnosti? Zajímá vás, jak v tomto případě postupovat vůči provozovateli vodovodu a kanalizace? Podívejte se, jak k problematice přistupuje VHS Benešov.

Využívání srážkových vod pro činnosti, které nekladou vysoké nároky na kvalitu použité vody, je jistě zajímavým způsobem, jak šetřit s pitnou vodou, jejíž zdroje jsou omezené. Většina lidí již dnes běžně využívá dešťovou vodu na zálivku zahrady, je však možné ji využít i v domácnosti např. na splachování toalet.

Takové využití v domácnosti však již vyžaduje splnění několika základních podmínek. V případě, že chcete srážkovou vodu jímat a následně ji rozvádět po domě např. k nádržkám toalet, je nejdříve nutné zpracovat projekt zamýšlených rozvodů užitkové vody, z kterého bude zřejmé, že v žádném případě nemůže dojít k propojení těchto rozvodů s rozvodem pitné vody v nemovitosti, a to ani prostřednictvím napojených spotřebičů či zařízení (vyhláška 428/2001 Sb.). Tento projekt je nutné předložit ke schválení mimo jiné i provozovateli veřejného vodovodu.

Jelikož se dešťová voda využitá v domácnosti stává vodou odpadní, je potřeba, v případě, že jste napojeni na veřejnou kanalizaci, počítat se zpoplatněním takto vzniklé odpadní vody. Množství vypouštěných odpadních vod pak dle vyhlášky č.428/2001 Sb. lze určit stanoveným měřidlem nebo dle směrných čísel. Jelikož osazení stanoveného měřidla na vypouštěné odpadní vody je neefektivní, bude u nemovitostí, kterým bude povoleno provozovatelem veřejné kanalizace využívat dešťové vody v domácnostech, stanoveno stočné dle směrných čísel roční spotřeby dle Prováděcího předpisu zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

 

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina SUEZ Env. v ČR a SR:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS